INTEROVO EGG GROUP

.

Interovo Egg Group to organizacja patronacka zrzeszająca różne przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji jaj i produktów jajowych, posiadająca odziały w wielu różnych krajach europejskich. Jakość, innowacyjność i elastyczność to główne filary działalności Interovo Egg Group. Najważniejszym punktem wyjścia jest dla nas przy tym tworzenie wartości dodanej dla jaj i produktów jajowych.

 

Jakość przejawia się m.in. w gwarancji bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do naszych produktów. Dzięki zaawansowanemu systemowi rejestracji i śledzenia produktów EggTraceBase® oraz różnym własnym laboratoriom możemy zagwarantować bezpieczeństwo naszych produktów. Jakość znajduje również wyraz w licznych certyfikatach i akredytacjach, jakimi możemy się poszczycić.

 

Innowacyjność jest ważnym celem dla naszej organizacji. Dążymy do ciągłego ulepszania i udoskonalania naszych produktów. Rosnące zapotrzebowanie klientów na produkty niestandardowe sprawia, że stale pracujemy nad produktami, które spełniają oczekiwania i potrzeby naszych klientów.


Elastyczność charakteryzuje nas jako dostawcę. Dostawa surowców odbywa się z własnych ferm drobiu do zakładów pakowania i zakładów produkcyjnych. Rozmieszczenie i różnorodność naszych zakładów produkcyjnych w Europie daje nam wyjątkową pozycję, pozwalając zagwarantować ciągłość dostaw i znakomite usługi logistyczne. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że dysponujemy własnymi ciężarówkami z naszej obszernej floty samochodowej.


Interovo Egg Group jest dumna mogąc zaliczyć do grona swoich klientów wiodące międzynarodowe firmy i liczące się na rynku przedsiębiorstwa.